Επικοινωνία
Επικοινωνία

Παιχνιδια στον κυκλο

Ισοκράτους 14
Ζωγράφου – Αθήνα
157 71

Ωράριο λειτουργίας

Παιδικός σταθμός:

07:00-17:00

Απογευματινές δράσεις:

17:00-21:00