Με την τέχνη
Με την τέχνη

Εμπνευσμένοι από τη φιλοσοφία των σχολείων Reggio Emillia της Βόρειας Ιταλίας με κύριο στοχαστή τον Loris Malaguzzi, τα παιδιά χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους για να μάθουν, να γνωρίσουν και να αφομιώσουν.
Πρόκειται για μια προοδευτική εκπαίδευση φανερά επηρεασμένοι από τους Dewey , Freinet, Piaget, Montessori και μια εκπαιδευτική διαδικασία που όπως ο ίδιος αναφέρει, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό μοντέλο, αλλά κάθε χρόνο σχεδιάζονται νέα project απο παιδαγωγούς και παιδιά με την ελεύθερη συμμετοχή όλης της κοινότητας. Καθένα από αυτά βασίζεται στις ανάγκες και στην περιέργεια των ίδιων των παιδιών.

Οι τέχνες αποτελούν βασικό εργαλείο στα χέρια παιδιών και παιδαγωγών, προάγοντας την συνεχή ανάπτυξη και καλλιέργεια των συναισθηματικών, κινητικών, νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να επεξεργαστούν το περιβάλλον τους μέσα από πολλές γλώσσες έκφρασης που προσφέρουν οι τέχνες όπως, η ζωγραφική, το σχέδιο, το κουκλοθέατρο, το θεατρικό παιχνίδι, η μουσική, η γλυπτική.

Το περιβάλλον αποτελεί τον «τρίτο δάσκαλο» εφόσον τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα απο αυτό αρκεί να είναι διαμορφωμένο με σεβασμό ως προς τις ανάγκες τους. Συμμετέχουν στην κοινή ζωή του σχολείου και ικανοποιούν τις καθημερινές τους ανάγκες χωρίς να χρειάζονται την παρέμβαση του ενήλικα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα παιδιά μαθαίνουν την ατομική τους ευθύνη ,το μοίρασμα, τη γενναιοδωρία και τη δικαιοσύνη.

«Το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος για όλα τα παιδιά και να μη βασίζεται στην ιδέα ότι όλα τα παιδιά είναι ίδια, αλλά οτι όλα είναι διαφορετικά». Loris Malaguzzi