Εργαστήριο εικαστικών και τεχνικών

Στο σχολείο μας επικροτώντας πρότυπα παιδαγωγικά μοντέλα, όπως το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης του Reggio Emilia, εστιάζουμε στην ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού (καλλιέργεια της νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης), χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τις δημιουργικές δραστηριότητες.

Οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν ευκαιρίες για σφαιρική και ουσιαστική μάθηση, εφόσον το παιδί εξοικειώνεται με διαφορετικές εκφραστικές δυνατότητες, καλλιεργεί τη φαντασία του, γνωρίζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, ανακαλύπτει τον εαυτό του, αλλά και τις σχέσεις που θέλει να χτίσει με τους άλλους.
Στο εργαστήριο, στόχος των παιδαγωγών είναι η ενεργητική μάθηση, παρέχοντας στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε ελεύθερα να επιλέγουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν για να δώσουν μορφή στις σκέψεις και τα συναισθήματα τους.

Ζωγραφίζοντας έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά, όπως λαδοπαστελ, μελάνια, δαχτυλομπογιές, κιμωλίες , μαθαίνουν διαφορετικές τεχνικές χρήσης, αλλά και πρωτότυπους συνδυασμούς αυτών με άλλα υλικά όπως σφουγγάρια, πατάτες, ρολά, υφάσματα, αφρό, άμμο, αλάτι αλεύρι και πάγο.

Μία πληθώρα υλικών πλαστικής και υλικά από το φυσικό περιβάλλον και τη βιομηχανική παραγωγή είναι απλωμένα στους πάγκους εργασίας παρέχοντας στα παιδιά τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και πειραματισμού.
Σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, με την κυρίαρχη έννοια του ωραίου όπως την αντιλαμβάνονται οι ενήλικες, αλλά η διαδικασία και όλες οι θεματικές και τα σχέδια εργασίας που οργανώνονται πραγματοποιούνται εξολοκλήρου από τα παιδιά. Ο παιδαγωγός παρεμβαίνει απλά για να προτείνει λύσεις και εναλλακτικές κατευθύνσεις.

…έλα να λερωθούμε!