Εργαστήριο περιβαλλοντικής αγωγής

Για πιο λόγο άραγε τα παιδιά να χρειάζονται την περιβαλλοντική εκπαίδευση; Πόσο αναγκαίο είναι να συνειδητοποιήσουν την σχέση που έχουν με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον;

Οικοσυστήματα, τροφική αλυσίδα, δάση, ζώα, κλίμα, κυκλοφοριακό, οικολογικές διαταραχές, αναδασώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση είναι μερικά απο τα θέματα που προσεγγίζουμε με σκοπό να κατανοήσουν τα παιδιά το περιβάλλον που ζούν και να αναγνωρίσουν το ρόλο τους μέσα σε αυτό.
Καθημερινά τα παιδιά μέσα και έξω απο το χώρο του σχολείου, δημιουργούν δράσεις όπου με την συμμετοχή του παιδαγωγού, γνωρίζουν, συμμετέχουν, αξιολογούν και διαμορφώνουν αξίες και συμπεριφορές αναπτύσοντας μια ολιστική στάση ζωής.

Η γωνιά φύσης και ανακαλύψεων αποτελεί συνεχή ανατροφοδότηση απο τις εξορμήσεις τους στο δάσος οπου εκεί μπορούν να παρατηρήσουν τις μεταβολές στην φύση, να ακούσουν, να αγγίξουν και να μυρίσουν. Επισκέψεις όμως τα παιδιά πραγματοποιούν και στην γειτονιά τους σε μια προσπάθεια να μάθουν βιωματικά το περιβάλλον που ζουν καθημερινά, να μάθουν την πόλη τους. Από κοινού λοιπόν με τους παιδαγωγούς διαμορφώνουν τα σχέδια εργασίας οπου η γνώση και η μάθηση παίρνει την μορφή παιχνιδιού, εξερεύνησης, δοκιμής και ανακάλυψης.

Αλλά και η αυλή μας αποτελεί ακόμα ένα χώρο για δράση, παιχνίδι, χαλάρωση και ψυχαγωγία. Καθημερινά τα παιδιά την επισκέπτονται για να σκαλίσουν, να ποτίσουν και να φροντίσουν το δικό τους μποστάνι.

…φύγαμε για εξερεύνηση;