Αισθητηριακά παιχνίδια στον Κύκλο !
Αισθητηριακά παιχνίδια στον Κύκλο !

Το Αισθητηριακό Παιχνίδι, ενθαρρύνει τα παιδιά να υιοθετήσουν μια θετική προσέγγιση απέναντι σε νέες εμπειρίες. Παρέχει έναν άριστο τρόπο έκφρασης, εκτόνωσης και απελευθέρωσης. Το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, αποτελεί για τα παιδιά την ιδανική ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία τους !

Περισσότερα νέα